Позвонить нам +374 10 200-265

Написать нам info@armobil.am

2019 Հուլիսի 24 –ին Արմոբիլ ընկերությունը կազմակերպել է Էֆ Էմ Դի Քեյ Էլ Եվրոպա ընկերության կառուցվածքի և ընդհանուր վիճակի ուսումնասիրություն,

  վերլուծություն Ճգնաժամային կառավարման Արտակարգ Իրավիճակների, Քաղաքացիական Պաշտպանության և Հրդեհային Անվտանգության ուղղություններով:

Ընկերության փորձառու մասնագետները կազմել են Պլաններ (Արտակարգ Իրավիճակներում Գործելու Պլան, Հրդեհաշիջման Օպերատիվ Պլան, Քաղաքացիական Պաշտպանության Պլան) և դրանցից բխող համապատասխան հրամաններ:

 

Արմոբիլ ընկերության մասնագետների կողմից կազմակերպվել է հետևյալ հրահանգավորումներն ու դասընթացները՝

 • Ընդհանուր հրահանգավորում պլանների օգտագործման կարգի մասին
 • Տարհանման հատակագծերի, տարբեր սխեմաների կազմում և ուսուցում դրանց կիրառման վերաբերյալ
 • Առաջին Օգնության ընդհանուր հիմունքների
 • հրահանգավորում
 • Առաջին Օգնության դասընթացների կազմակերպում
 • Գործնական պարապմունքների և վարժանքների անցկացում
 • Հակահրդեհային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների անցկացում․
 • ա) կրակմարիչների տեսողական ստուգում․
 • բ) կազմակերպությունում արձագանքման թիմերի ստեղծում․
 • գ) թիմերի անձնակազմին հրահանգավորում․
 • դ) մշտական պատրաստականության ապահովում․
 • Առաջնային հրդեհաշիջման միջոցների (այդ թվում կրակմարիչների) հետ ծանոթացում, ինչպես նաև կիրառման կարգի ուսուցում տեսական և գործնական եղանակներով

 

Դասընթացն ու վարժանքները բարեհաջող ավարտվել են և ընկերության բոլոր աշխատակիցներին շնորհվել է համապատասխան վկայականներ:

Компания “Армобил” является ведущей частной охранной компанией в РА, которая предлагает своим клиентам наилучшие и инновационные меры безопасности.

 

Компания АРМОБИЛ:

 • В марте 2018г. получила Сертификат соответствия ISO 9001:2015
 • В июле 2014г. Полицией РА была выдана Лицензия на осуществление деятельности No 01

 

 

МЫ ОКАЖЕМ ВАМ СОДЕЙСТВИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ:

 • Выполняя обязанности по обеспечению безопасности вашей организации.
 • Круглосуточная дежурная часть;
 • Специалисты высокого уровня, имеющие многолетний опыт работы;
 • Служба безопасности на всей территории Армении;
 • Бесплатная консультация по вопросам обеспечения Вашей безопасности;
 • Передовые технологии;
 • Группа быстрого реагирования;
 • Обеспечение безопасности в режиме реального времени посредством службы видеонаблюдения;
 • Служба мониторинга системы сигнализации и быстрого реагирования;
 • Служба телохранителей;
 • Консультации по вопросам кризисного управления в чрезвычайных ситуациях;

 

НАШИ ПРЕМУЩЕСТВА

 • Опыт;
 • Законопослушность;
 • Специалисты высокого уровня, прошедшие специальную подготовку;
 • Широкомасштабный охват территории РА;
 • Конфиденциальность;
 • Ответственность;
 • Передовой подход к безопасности;
 • Инновационные технологии;
 • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 • Обеспечение чувства безопасности.

 

Свяжитесь с нами

Тип услуги:*